Policy Report

Investing in Tanzania's People | Kuwekeza kwa Watu wa Tanzania

Date Published

May 2, 2024

Authors

Divya Mathew, Bryan Burgess, Samantha Custer, Rodney Knight, Kelsey Marshall, Lucas Katera, Jane Mpapalika, Constantine George Simba and Cornel Jahari

Publisher

Citation

Mathew, D., Burgess, B., Custer, S., Knight, R., Marshall, K., Katera, L., Mpapalika, J., Simba, C.G., and C. Jahari. (2024). Investing in Tanzania’s People: Valuing the U.S.-Tanzanian Partnership for Prosperity. Williamsburg, VA: AidData at William & Mary.

In partnership with:

REPOA is an independent Tanzanian local think tank that engages in policy research and dialogues that promote socio-economic transformation for inclusive growth.

Abstract

Nchi ya Marekani ni mshirika mkuu wa Tanzania. Uhusiano kati ya nchi hizi mbili umejengwa katika mihimili mitatu: diplomasia, maendeleo na ulinzi. Hata hivyo, kuna taarifa chache zinazopatikana kwa Watanzania kwa urahisi ili kuwawezesha kutathmini thamani ya ushirikiano huo katika maisha yao ya kila siku, hasa wanapopima maendeleo ya kufikia malengo ambayo nchi imejiwekea katika Dira ya Maendeleo ya Tanzania ya mwaka 2025. Ripoti hii inabainisha jinsi ambavyo ushirikiano wa Marekani na Tanzania unachangia ukuaji na mafanikio ya Tanzania—kupitia rasilimali zinazokusanywa na matokeo yanayotokana na rasilimali hizo.

The United States is an important partner to Tanzania and the relationship between the two countries is built on three pillars: diplomacy, development and defense. However, the Tanzanian public has little information readily available to assess the value of this partnership in their daily lives, particularly as they measure progress toward achieving the development goals the country has set for itself in Tanzania’s Development Vision 2025. This report considers whether and how the U.S.-Tanzania partnership contributes to Tanzania’s growth and prosperity—both in the resources it mobilizes as well as in the outcomes it achieves.

Related Publications

No items found.

Featured Authors

Divya Mathew
Policy Analysis

Divya Mathew

Senior Policy Specialist

Bryan Burgess
Policy Analysis

Bryan Burgess

Senior Policy Specialist

Samantha Custer
Policy Analysis

Samantha Custer

Director of Policy Analysis

Rodney Knight
Policy Analysis

Rodney Knight

Senior Research Scientist

Kelsey Marshall
Policy Analysis

Kelsey Marshall

Program Manager

Guest Authors from REPOA

Dr. Lucas Katera is REPOA's Director of Collaborations & Capacity Building and an economist whose research and policy analysis focuses on the areas of poverty, public policy, governance and service delivery

Dr. Jane Mpapalika is a Senior Researcher at REPOA and an economist whose main specialty is Fiscal policy.

Dr. Constantine George Simba is a Senior Researcher at REPOA and development studies expert whose expertise lies in educational planning, management, and administration.

Cornel Jahari is a researcher at REPOA and a social scientist with a focus on surveys.